گاو آهن ابر هارد 3 خیش

product 008

مدل : AKMA 12/3 & 14/3

نیروی مورد نیاز : 60-70 hp

وزن دستگاه : 330 kg

  عرض کار:90 cm الی 105 cm

شما اینجا هستید: خانه محصولات گاو آهن ابر هارد 3 خیش